Bilboko Ehgam-ek asanblada irekia deitzen du hurrengo pausuak pentsatzeko: Aste Nagusia, elkar-ezagutza, kurtso berria…

Uztailaren 27an 19:00tan Ekoetxean (Pilota kalea, Alde Zaharra)

Nola lagundu ahal dut EHGAM-Nafarroa? / ¿Cómo puedo colaborar con EHGAM-Nafarroa?

  •       Taldeko kidea izanez. Kasu horretan gurekin jarri harremanetan eta esango dizugu noiz eta non elkartzen garen.

 

  • Ekonomikoki. Urtean zenbateko jakin bat jarriz. Guk honako proposamena egiten dugu: urtean bi aldiz pasako dugu zure kontu bankutik 15 euroko kuota, beraz, urtean 30 euro.

Ekainean eta abenduan

 

Ados bazaude, bete itzazu beheko galderak, sinatu eta guri bidali.

 

  • Siendo parte del grupo. En este caso ponte en contacto con nosotrxs y te indicaremos cuándo y dónde nos reunimos.

 

  • Económicamente. Fijando una cantidad anual. Nosotros hacemos la siguiente propuesta: pasaremos dos veces al año por tu banco una cuota de 15 euros; en total, 30 euros al año.

 

En junio y diciembre.

 

 

Si estás de acuerdo, rellena la parte inferior y nos la haces llegar. No te olvides firmarla.

 

 

Mila esker.

 

EHGAM Nafarroa ekonomikoki lagundu nahi dut

Quiero colaborar económicamente con EHGAM-Nafarroa

 

 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos                                                                                                             Jaiotze data / Fecha de nacimiento                                                                                                                         Posta elektronikoa / Correo electrónico*                                                                                                               Telefonoa*                                                                                                                                                  Nortasun agiria/DNI                                                                                                                                   

   

EHGAM-Nafarroak antolatzen dituen jarduerei buruzko informazioa jaso nahi dut nire posta elektronikoan. Quiero recibir información, vía correo electrónico, de las actividades organizadas por EHGAM Nafarroa

   

* Nire datuak EHGAMen informazio eta komunikaziorako xedeetarako erabiltzea baimentzen dut, hola nola, niri informazioa bidaltzeko, Europako Batasunaren 2016ko apirilaren 27an 2016/679 erregelamenduari jarriki. Datuok ez dira hirugarren eskuetan utziko / Autorizo el uso de mis datos para fines de información y comunicación de EHGAM, de modo que pueda enviarme información de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. Estos datos no se dejarán en terceras manos

 

Bankuarentzako datuak / datos para el banco

 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos                                                                                                   Kontu korrontearen zenbakia / Nº Cuenta corriente

 

EHGAM-Nafarroari baimena ematen diot urtean bitan, hamabost euroko laguntza ekonomikoa nire kontu korrontera pasatzeko. Autorizo a EHGAM-Nafarroa a pasar una cuota de ayuda de quince euros dos veces al año.

 

 

Data/ fecha.                                                                Sinatua/ firmado