EHGAMen komunikatua, maiatzaren 17ko egunean

                             LGBTFOBIAREN AURKAKO EGUNAREN HARIRA
Ehgamek irakurketa bat egin beharrean ikusi du bere burua, azken asteotan jazo diren hainbat
gertakarik sortutako ezjakintasunezko egoera deseroso, mugitu eta mediatikoen aurrean. Beste
behin ere, hainbat komunikabidek gure bizitzen gaineko mediatizazio ikaragarria biziarazi izan
digute. Komunikabide batzuek morboa sortzeko duten neurrigabeko behar horrek geure bizitzak,
geure harremanak, geure gozamena eta geure askatasuna jopuntuan jarri ditu. Shock doktrina
etengabean bizitzera kondenatu nahi gaituzte, beldurraren marko amaiezinean. Beldurraren marko
amaiezin hori, gainera, geure kolektiboaren baitako kide batzuek ere babesten dute eta ondorioz,
geure praktika sexualen estigmatizaziora batzen dira.
Zalantzaz beteriko asteak izan dira: informazio andana eta kontrajarria aurkeztu dizkigute. Oraindik
orain, hainbat kontu ez daude argi azken hilabeteotan Bilbon gertatu diren hilketen inguruan. Dena
dela, batzu batzuk bai topatu dute bidea: bidea biktimak estigmatizatzeko, bidea sare digitaletan
ligatzea estigmatizatzeko; bidea, azken finean, praktika sexual konkretu batzuk estigmatizatzeko eta
hala, LGTBI kolektiboa estigmatizatzeko.
Hainbat sektorek aukera txikiena ere ez du galdu arrazismoa agerian uzteko; eta arrazismo hori
plazaratzeko aukera aprobetxatu dute askok norberaren erru eta lotsak ezkutatzeko. Atxilotutako eta
espetxeratutako ustezko erasotzailearen gain kokatu dute LGTBIfobiaren karga guztia, beste oro,
jendartea bera, alegia, LGTBIfobikoa izango ez balitz bezala.
Bien bitartean, ez dakigu gertatutako hilketa hauek eraso homofoboak diren ala ez. Jakin badakigu,
ordea, estruktura homofobo baten baitako erasoak izan direla eta estruktura homofobo horrek
ahalbidetu egin dituela; izan ere, jendarte homofobo honen barne soilik uler daiteke, geure hainbat
kidek ezkutuan eta semi-klandestinitatean burutu behar izatea sexu praktika batzuk: geure praktika
sexualak. Armarizatuak dauden kideak, trans pertsonok… geure sexualitatea modu librean
gozatzeko zailtasunak edota ezintasunak ditugu, bizi dugun gizartea LGBTIfobikoa delako. Egoera
horrek are zaurgarriago egiten gaitu.
Aipatu behar baita, erlazio aske eta sanorik gabe, zaila dela elkar zaintzea. Tartean, zaila izan ahal
da esaterako lagun bati edo senide bati kontatzea sarean ezagututako beste pertsona batekin gelditu
garela sexua praktikatzeko. Zaintzarik gabeko espazio horrek babesgabe uzten gaitu gerta
daitezkeen egoeren aurrean.
Zelatatu egiten gaituzte, geure praktika sexualek eta geure existentziek beren estruktura normatiboa
kolokan jartzen dutelako. Horrexegatik, erasotzen gaituzte, hain zuzen ere; horrexegatik, hain zuzen
ere, hiltzen gaituzte; eta horrexegatik, hain zuzen ere, gure hilketak justifikatzen dituzte.
Emakumeek* jasandako erasoen kasuan, sarri entzun behar izan ditugu justifikazio hutsalak beren
janzteko moduagatik edota jarrerengatik. Azken hilabetetako kasuotan ere, hainbaten ahotatik
entzun behar izan ditugu sareetan ligatzearen albo-kalteen inguruko justifikazio hutsalak; tabernetan
edota diskoteketan ligatzea seguruagoa izango balitz bezala. Geuretzat, LGTBI pertsonentzat eta
emakumeentzat* orokorrean, ligatzea ez da segurua, ez saretan, ez tabernetan, ez inon. Bortizkeriaz
inguratuta bizi gara, guretzat segurua ez den sistema zisheteropatriarkalean bizi baikara. Horrek
ordea ez gaitu kikilduko. Geure bizitzak garatzen, gozatzen eta konpartitzen jarraituko dugu; tokiak
eta espazioak konkistatzen eta eraikitzen jarraituko dugu.
Azkenaldian indartzen ari diren diskurtso atzerakoiak (eskuina, ultraeskuina, diskurtso transbaztertzaileak…),
gure askatasunaren eta bizitzaren aurkako mehatxu zuzena dira.
Komunikabideetan, parlamentuetan eta kaleetan diskurtso hauek bide ematen diete emakumeen*
aurkako, migranteen aurkako, pobreen aurkako eta LGTBI pertsonen aurkako narratibei eta horien
ondorioz, erasoak gero eta ugariagoak dira; erasotzaileek babesa topatzen baitute diskurtso horietan
euren ekintzak zuritzeko garaian. Halaber, arestian aipatutako egoera eta eraso LGBTIfoboak ere
diskurtso atzerakoi hauen ondorio dira, jakina.
LGTBI pertsonok bide bakarra dugu: saretzea, artikulatzea, zaintzea, antolatzea; borrokatzearen
bidea. Geure bizipenek, geure praktikek, geure maitasunek eta geure identitateek lekua, tokia,
espazioa izan behar dute, eta leku toki eta espazio hori hartu egingo dugu, herriz herri eta auzoz
auzo. Sexu askapena ordea ez da soilik guri dagokigun kontua, jendarte osoaren aldarrikapen behar
du izan. Zishetero pertsonek ere isiltasuna alde batera utzi eta lubaki honen parte izan behar dute.
Horretara deitzen ditugu, euren askatasunak ere badirelako kolokan daudenak. Badugu denok
hitzordua, baditugu hitzorduak, herriz herri eta auzoz auzo ari dira antolatzen maiatzaren 17rako
deialdiak. Ehgamek deialdi horietan guztietan parte hartzera deitzen du. Askatasunez biziko garen
etorkizuna dugu xede, eta horretarako, Euskal Herrian egunez egun sexu askapenerantz pausuak
ematen jarraituko dugu.
Sexu disidente zaren hori,
Jendarte askea nahi duzun hori,
…maiatzaren 17an kalera!!

Comunicado de EHGAM ante el 17 de mayo

                   CON MOTIVO DEL DÍA CONTRA LA LGBTFOBIA
Ante los acontecimientos de las últimas semanas y el revuelo mediático que tanta incomodidad y
desasosiego ha generado, desde Ehgam queremos hacer una lectura crítica y plantear algunas
cuestiones. Una vez más, los medios de comunicación nos han llevado a un nuevo capítulo de
mediatización de nuestras vidas. La necesidad inagotable que algunos medios tienen de generar
morbo ha puesto nuestras vidas, relaciones, placeres y libertad en el punto de mira. Nos quieren
condenar a vivir en una constante doctrina del shock, en el marco incontestable del miedo, marco
que algunas personas dentro de nuestras propias comunidades defienden también, sumándose a la
estigmatización de nuestras prácticas sexuales.
Han sido semanas llenas de incertidumbre y dudas: nos han alimentado con torrentes de
información contradictoria. Aún a día de hoy, muchas cuestiones no están claras sobre los asesinatos
de los últimos meses en Bilbo. A pesar de todo, hay quien ha encontrado ya la vía para estigmatizar
a las víctimas y a la propia práctica de ligar a través de redes sociales. La vía, al fin y al cabo, para
estigmatizar algunas prácticas sexuales y, de paso, al colectivo LGTBI.
Además, algunos sectores no han perdido la oportunidad de airear su racismo, y otros han
aprovechado ese mismo racismo para ocultar sus propias culpas y vergüenzas. Toda la carga de la
LGTBIfobia ha recaído sobre la persona detenida, como si el resto, es decir, la propia sociedad, no
fuera LGTBIfóbica.
Mientras tanto, no sabemos si estos asesinatos son agresiones homófobas o no. Sabemos, sin
embargo, que son agresiones que se sitúan en una estructura homófoba que las hace posibles. Es
únicamente en el contexto de esa estructura de homofobia que podemos entender que muchos de
nuestros compañeros tengan que disfrutar de algunas prácticas sexuales en la semi-clandestinidad y
el ocultamiento. Quienes están en el armario, las personas trans*… tenemos dificultades para
disfrutar de nuestra sexualidad de forma libre, porque la sociedad en la que vivimos es
LGTBIfobica, lo cual nos convierte en más vulnerables si cabe.
Es importante señalar asimismo que, sin relaciones sanas y libres, el cuidado mutuo es imposible.
Por ejemplo, resulta en muchos casos difícil decirle a una persona cercana o familiar que hemos
quedado con una persona a través de las redes para tener sexo. Y eso nos deja, de nuevo, sin
protección ante situaciones que puedan suceder.
Nos vigilan, precisamente, porque nuestras prácticas sexuales y nuestra propia existencia ponen en
duda la propia estructura normativa. Y es por eso que nos agreden. Y es por eso que nos matan y
justifican nuestros asesinatos. En el caso de las agresiones que sufren las mujeres*, hemos tenido
que escuchar a menudo burdas justificaciones basadas en sus actitudes o modos de vestir. En los
casos de estos últimos meses, hemos tenido que escuchar también, en boca de muchos,
justificaciones basadas en los supuestos daños colaterales de ligar en aplicaciones, como si ligar en
un bar o discoteca fuera más seguro. Para nosotres, personas LGTBI y mujeres* en general, ligar
no es seguro, ni en redes sociales, ni en bares, ni en ningún sitio. Vivimos rodeades de violencia, en
un sistema cis-hetero-patriarcal que para nosotres no es seguro. Pero eso no nos detendrá,
seguiremos viviendo nuestras vidas, gozándolas y compartiéndolas, conquistando y construyendo
espacios le pese a quien le pese.
Los discursos reaccionarios que se están ahora reforzando (los de la derecha, la ultra-derecha, los
trans-excluyentes…) son una amenaza directa a nuestra libertad y nuestras vidas. En los medios de
comunicación, en los parlamentos y en las calles, estos discursos allanan el camino a las narrativas
contra las mujeres*, migrantes, pobres y personas LGTBI y, en consecuencia, las agresiones se
multiplican, porque quienes agreden encuentran en esos discursos la base necesaria para justificar
sus acciones. Las situaciones que hemos mencionado y las agresiones LGTBIfóbicas son, también,
consecuencias de esos mismos discursos.
A las personas LGTBI nos queda un único camino: crear redes, articularnos, cuidarnos,
organizarnos. Es el camino de la lucha. Nuestras vivencias, prácticas, formas de amar e identidades
necesitan un lugar, un espacio. Y ese espacio lo tenemos que que conquistar, en cada pueblo y
barrio. Sin embargo, la liberación sexual no nos compete solo a nosotres, ha de ser una
reivindicación del conjunto de la sociedad. Las personas cis-hetero también han de romper el
silencio y ser parte de esta barricada que construimos juntes. Y así les animamos a hacerlo, porque
también es su libertad la que está en juego. Tenemos una cita: en cada pueblo y barrio se están
organizando convocatorias para el 17 de mayo, y Ehgam os quiere animar a participar en ellas.
Tenemos un futuro en libertad que ganar y, para eso, cada paso que en Euskal Herria demos hacia la
liberación sexual es importante.
Tú, disidente sexual,
tú que quieres una sociedad libre,
el 17 de mayo, ¡a las calles!

Déclaration d’Ehgam au 17 mai

        À L’OCCASION DE LA JOURNÉE CONTRE LA LGBTPHOBIE
Suite aux divers évènements parvenus ces dernières semaines et suite à la situation d’incertitude et
d’attention médiatique inconfortable que nous avons vécu, Ehgam se sent le devoir d’en livrer son
analyse. De nouveau, divers médias de communication nous on imposé une énorme médiatisation
de nos vies. Leur besoin sans limite de générer du sensationnalisme a visé nos vies, nos relations,
nos plaisirs et nos libertés. Dans un climat de peur générale, ils veulent nous condamner à vivre
dans un état de choc perpétuel. Ce climat est en plus entretenu par certains membres de notre
communauté, en participant à la stigmatisation de nos pratiques sexuelles.
Nous avons vécu des semaines de grande incertitude, notamment en raison des informations
contradictoires véhiculées. Encore aujourd’hui, des nombreux points sont à éclaircir au sujets des
assassinats de ces derniers mois à Bilbo. Malgré cela, certains ont déjà trouvé le moyen de
stigmatiser les victimes et les pratiques de drague sur les réseaux sociaux. Une manière, en résumé,
de stigmatiser certaines pratiques sexuelles et la communauté LGBTI.
De nombreux secteurs ont sauté sur l’occasion pour exprimer leur racisme et se laver de toute
culpabilité ou honte. Toute la responsabilité LGBTIphobe a été reportée sur la personne suspecte
arrêtée, comme si tout le reste de la société n’était pas LGBTIphobe.
Nous ne savons pas encore si les assassinats qui ont eu lieu ont été des attaques homophobes ou
non. Nous savons, en revanche, qu’ils ont été effectués à l’intérieur d’une structure homophobe qui
les rend possible. C’est justement cette structure homophobe qui explique le besoin pour des
membres de notre communauté d’avoir certaines pratiques sexuelles dans l’ombre et la semiclandestinité.
Que nous soyons dans le placard, que nous soyons des personnes trans… nous avons
des difficultés à vivre notre sexualité de façon libre car la société dans laquelle nous vivons est
LGBTIphobe. Cette situation nous rend encore plus fragiles.
Nous voulons rappeler que sans relation saine et libre, il est difficile de prendre soin de l’autre. Il est
difficile, par exemple, de dire à un ami ou un membre de la famille que nous avons fixé un rendezvous
avec une personne rencontrée dans les réseaux sociaux pour avoir une relation sexuelle. Cela
nous laisse sans protection en face des situations qui peuvent nous arriver.
Nous sommes au centre de l’attention parce que nos pratiques sexuelles et notre existence même
met en péril leurs structures normatives. C’est la raison pour laquelle nous sommes attaqués. C’est
la raison pour laquelle ils nous tuent et ils justifient nos assassinats. Dans le cas des attaques subies
par les femmes*, nous devons souvent entendre des justifications banales concernant leur façon de
s’habiller ou de se comporter. Ces derniers mois, nous avons également entendu de la part de
nombreuses personnes des justifications concernant les effets collatéraux de rencontres via les
réseaux sociaux, comme s’il était plus sûr de faire des rencontres dans les bars ou discothèques. En
ce qui nous concerne, pour les personnes LGBTI et femmes* en général, ce n’est pas sûr de draguer
ni sur les réseaux sociaux, ni dans les bars, ni nulle part ailleurs. Nous sommes entourés de
violence, dans un système cis-hétéro-patriarcal qui n’est pas sûr pour nous. Nous ne nous arrêterons
pas à cause de cela et nous continuerons en développant, partageant et en jouissant de nos vies, tout
en conquérant et construisant de nouveaux espaces.
Les discours rétrogrades qui dominent ces derniers temps (la droite, l’extrême droite, les discours
excluant les trans..) sont une menace directe sur nos vies et nos libertés. Ce sont ces discours qui
dans les médias, le parlement et dans la rue renforcent le message contre les femmes*, les migrants,
les pauvres et les personnes LGBTI. Ils servent de paravent aux agresseurs pour s’acquitter de la
responsabilité de leur actes. Ces situations et les attaques LGBTIphobes sont la conséquence de ce
discours rétrograde.
Nous, personnes LGBTI, avons un seul chemin : créer des réseaux, se lier, s’organiser… en
définitive le chemin de la lutte. Nos vécus, nos pratiques, nos façons de s’aimer et nos identités ont
besoin d’un endroit, d’un espace. Nous allons nous approprier cet espace dans chaque ville et
chaque quartier. Cependant, ce n’est pas seulement un sujet qui nous appartient et la liberté
sexuelle doit être une exigence de la société toute entière. Les personnes cis-hétéro doivent
également rompre avec le silence et faire partie de ce mouvement. Nous les y encourageons car leur
libertés sont également en péril. Nous avons tous un rendez-vous : dans chaque ville et chaque
quartier des appels pour le 17 Mai s’organisent et Ehgam vous encourage à y participer. Nous avons
comme objectif un futur dans lequel nous vivrons en liberté, et pour cela, nous continuerons en
Euskal Herria chaque jour à avancer vers la liberté sexuelle.
toi qui es dissident sexuel,
toi qui veux une société libre,
…. le 17 Mai, dans la rue!

Bizkaiko Ekainaren 28 Koordinakundeak elkarretaratzea deitzen du maiatzaren 17an, Nazioarteko Homofobiaren aurkako Egunean, Bilboko Arriaga plazan, arratsaldeko 8etan

 

BIZKAIKO E28 KOORDINADORAREN KOMUNIKATUA

Maiatzaren 17ª, LGBTfobiaren aurkako eguna, azken hilabete hauetan bizi izan ditugun erasoek markatu dute berriz ere. Hauei publikoki salatu ez diren horiek batu behar zaizkie. Gogoan dugu “marikoi” garrasipean gazte bati Bilbon egindako talde-erasoa, ahoa txikitu ziotenari, Moma aretoan berriki izandako eraso lesbofoboa, Zornotzan gazte bati duela egun batzuk egindako talde-erasoa, Getxoko erasoa, eta noski gogoratzen ditugu azken hilabeteetan Bilbon hil dituzten 8 marikak. Eta gehiago izan daitezke, eta leku gehiagotan. Agur eta ohore.

Indarkeria-bolada bat bizitzen ari gara, eta nahiz eta komunikabideek zilegitasuna eta garrantzia kentzen saiatu edo gertakari horiekin morboa elikatzen saiatu, gure bizitzak garrantzitsuak dira. Erakunde, alderdi politiko, komunikabide, elkarte eta sindikatu guztiak seinalatzen ditugu. “Zerbait egin dugulako” gure heriotzei garrantzia kentzen dietenen isiltasun konplizea salatzen dugu. Sistema polizial eta judizialek bigarren mailako subjektu gisa tratatzen gaituztela seinalatzen dugu, gure gorputzei jasaten ditugun gaitzen errua leporatuz, “herritar zintzoen” arreta merezi ez dugulakoan. Nola azaldu bestela erailketa jarrai hauek antzemateko ezintasuna, onartutako gaitasun ez baten erruz ez bada, egiturazko homofobia baten ondorio ez bada, heriotza batzuekiko arreta minimizatzen duena. Lehen gertatzen zen, eta oraindik gertatzen da.

Era berean, boterearen hedabideen esku “kolektibo” izendatzen zaretenoi seinalatzen zaituztegu. Gure bizitzak kontsumitzaile elite cis, gay eta txuria lortzeko saltzen dituzuneoi, turismo kanpaina batean murgildutak. Zuek ere konplizeak zarete. Bilboko Udala, Bizkaiko Aldundia eta hoien botere eta diruaren inguruan mugitzen zareten taldetxo guztiei hurrengoa esaten dizuegu: bilatzen duzuen Priude cis, gay eta txuria ez da INOIZ Bilbora etorriko. Saltzen saiatzen zareten turismo hiria horrek gu eta gure bizilagunak akatzen eta etxetik botatzen gaitu, atzo ikusi genuen bezala. Ez gara indarkeri horren partaiderik izango. Ez gure izenean, ez gurekin.

Larruazaleko poro guztietatik sartu nahi diguten beldurra alde batera uzteko unea da. Bada garaia antolatu eta eraso guztien aurka borrokatzeko. Horregatik deitzen dugu M17 hau Arriagaren aurrean 20:00retan kontzentratzera.

Beti egongo gara autodefentsaren eta antolaketaren alde! Sua zisheteropatriarkatuari! Udalaren arrazakeria eta aporofobiari sua! Erasorik ez erantzunik gabe! Ez dira pasako!

 

Bilbo, 2022ko Maiatzak 5

Bizkaiko E28Koordinadora

COMUNICADO E28 KOORDINADORA DE BIZKAIA

 

Este 17 de mayo, día contra la LGBTfobia, vuelve a estar marcado por las agresiones que hemos vivido en estos últimos meses, sin contar las que no se han denunciado públicamente. Recordamos la agresión grupal a un joven en Bilbao al grito de maricón y al cual le destrozaron la boca, así como la reciente agresión lesbófoba en la sala Moma, la agresión grupal a un joven en Amorebieta hace unos días, la agresión de Getxo… y también recordamos que, hasta donde sabemos, 8 marikas han sido asesinados en los últimos meses en Bilbao. Y que pueden ser más, y en mas lugares. Agur eta ohore.

Estamos viviendo una oleada de violencia, y aunque los medios de comunicación trate de quitarnos legitimidad e importancia o alimenten el morbo con estos sucesos, nuestras vidas son importantes. Señalamos a todas las instituciones, partidos políticos, medios de comunicación, asociaciones y sindicatos. Señalamos el silencio cómplice de quienes restan importancia a nuestras muertes porque “algo habremos hecho”. Señalamos a un sistema policial y judicial que nos trata como sujetos de segunda, culpables de nuestros males, que no merecen la atención y diferencia de los “ciudadanos de bien”. Cómo si no, explicar su incapacidad de detectar una serie de asesinatos, si no es por una incompetencia tolerada, una homofobia estructural, que minimiza atención a unas muertes. Pasaba antes y sigue pasando.

Señalamos asimismo a aquellos que hacen llamar colectivo  con la ayuda de los medios de comunicación del poder. Sois un cómplice obligatorio de aquellos que en una campaña de turismo venden nuestras identidades en pro de conseguir consumidores de una elite blanca, gay y cis. Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y todos los grupúsculos que pululáis alrededor del poder y del dinero usándonos como moneda de cambio: Bilbao Bizkaia Harro. El Pride blanco, cis y elitista, NUNCA va a venir a Bilbao. La ciudad de turismo que intentáis vendernos mata y echa de casa a nosotres y a nuestras vecinas, como vimos ayer. No seremos participes de vuestra violencia de ninguna forma. Ni en nuestro nombre ni con nosotres.

Es momento de dejar de lado el miedo que intentan meternos por todos los poros de la piel. Es hora de organizarnos y luchar contra toda agresión. Por eso llamamos a concentrarnos este 17M frente al Arriaga a las 20:00.

Siempre estaremos por la autodefensa y organización! Fuego al cisheteropatriarcado! Fuego al racismo y la aporofobia del ayuntamiento! Ninguna agresión sin respuesta! EZ DIRA PASAKO!

Bilbao, 5 de Mayo del 2022

Bizkaiko E28Koordinadora

 

 

 

Badator MARIKAROA!!!

Marikaroa Zizur Nagusiaren herri-ekimen bat da, sexu eta genero aniztasuna gizarte osoa inplikatzen duen balio gisa aldarrikatzeko eta LGTBI+ kolektiboen borroka ibilbideak ezagutarazteko. Adin eta sentsibilitate ezberdineko pertsonek osatzen dugu, urtarrilaren 13an, osteguna, hasiko den jarduera programa bat antolatuz, Insumision Marikak intsumisio astean eman zuen hitzaldian Marika hitza erabiltzeak sortu zuen polemika aurrekari duena. Termino hori irainaren berrjabetze gisa aldarrikatzen dugu, borrokarako tresna bihurtzeko. Lehenengo jarduerak EHGAM Nafarroaren ibilbidea ezagutzea du helburu, eta Zizurreko institutuko batxilergoko ikasleek egingo dituzten galderen bidez izango da, ostegun honetan, 18: 00etan, kultur etxean… aurretik, manifestu bat irakurriko da eta Xabier Vanilla arrasatearraren film labur bat pasatuko da.

Argazki batzuk:

Berria medioetan:

 

Mariburuari ekin bazterrean 2021 – Ehgam Nafarroak antolatzen ditu jardunadiak irailaren 25ean

Planik irailaren 25ean?
MARIBURUARI EKIN BAZTERREAN 2021. 
  • Ikusi  hemen goizeko jardunaldia
  • Ikusi hemen  arratsaldeko jardunaldia
Egitaraua.

09:00-09:15 Akreditazioa Marikondestablen

09:20an aurkezpena.
09:30-11:45 Feminismo Inklusiboa.
Hizlariak: MIRIAM SOLÁ GARCÍA eta DIEGO MARCHANTE
11:45-13:15 Marikak munduan barna
Hizlariak: IBAI FRESNEDO eta ORGULLO VALLEKANO.

BAZKARIA.

17:00-19:30. Kankaneoa: gozamenerako estrategiak.
Hizlariak: JOSAN LANGARITA eta IRA HYBRIS

Noticias de Navarra: ‘Maripensando 2021’, jornada LGTBI+ este sábado en Pamplona – Diario de Noticias de Navarra