Bizkaiko E28 Koordinakundearen manifestua, Nazioarteko Sexu Askapenerako Egunaren inguruan

Gaur, ekainaren 28, kaleak hartu ditugu borrokan jarraitzeko asmoz. Borrokaz, militantziaz eta

biziraupenez betetako urte asko oroitzen ditugu. Bidea ireki ziguten pertsona miresgarriak

dakartzagu gogora, dagoeneko ez daudenak eta gure alboan borrokan dirautenak. Gaur,

gugatik eta gure etorkizunagatik, gure identitateengatik eta aske bizitzeko eskubidearengatik

egiten dugu borroka. Eta, noski, gaur sistema cisheteropatriarkal baten aurka egiten dugu

borroka, ezin baitugu ahaztu sistema horrek indarkeria sortzen duela botere ardatzen bitartez,

bai kolektiboan bertan eta baita honen kanpoan ere.

Aurten, beste urte batzuetan bezala, gorroto diskurtsoak eta indarkeria mota ezberdinak jasan

behar izan ditugu urruneko herrialdeetan eta baita gure kaleetan ere. LGTB askapenaren

eguna jasan ditugun eraso guztiak gogoratzeko eguna da, pertsona bat erasotzen dutenean

kolektibo osoa erasotzen dutela argi uzteko eguna, alegia.

Autobus transfoboak gure kaleak igaro nahian izan ditugu, trans pertsonek hormona hornidura

falta jasan behar izan dute, osasun sisteman dagoen informazio eta kontzientzia falta agerian

utziz. Jaso ditugun eraso LGTF+fobiko kopurua inoiz baina altuagoa da, eta gizarte inklusibo eta

indarkeria cisheternormatiborik gabeko baten alde borrokan jarraitzen dugu.

Gorroto diskurtsoen hazkundea kolektiboarenganako eta cisheteroarauaren

disidenteenganako eraso zuzen bezala bizi dugu. Benetan uste dugu diskurtso hauek

icebergaren punta direla, eta egitura cisexista, heterosexista eta binaristaren oinarri direla;

aurreiritzietan eta estereotipoetan oinarrituta arautik ateratzen garen guztiak baztertu eta

ikusezin egiten dituela. Diskurtso hauek dauzkaten ondorioen analisi kritiko bat egin nahi dugu,

irmo mantentzen baitugu diskurtso hauek direla orientazio sexual eta genero identitateen

aurkako gorroto delituen hitzaurre eta oinarri ideologiko. Horregatik mantentzen dugu

burujabetzak eta antolatzeak berebiziko garrantzia duela, bakarrik horrela ahal izango

dugulako gorrotoaren diskurtsoaren aurka erantzun. Horregatik uste dugu beharrezkoa dela

eztabaida bat irekitzea LGTB+ Legedi Integral baten proiektuaren harira, bai Euskal Herrian eta

baita espainiar estatuan ere.

Gure ikuspuntua gure inguruan kokatzen dugun bitartean, militantzia internazionalista bat

egiteko beharra ere badugu. Hemendik gure energia eta amorrua bidali nahi dizkiegu munduan

ikusten ditugun injustizia guztiak jasaten dituztenei. Higuiren kasua gogora ekarri nahi dugu,

Chechenyan euren identitateagatik torturatuak eta erailak izaten ari diren gizon gay eta

bisexualak oroitu nahi ditugu, eta ezin ditugu ahaztu etengabe erailak diren emakume trans-
ak, bereziki razializatuak. LGTG+ etorkinen babes politikoaren eskakizunaren aurrean

konpromezurik erakusten ez duten gobernu europarrak ere aipatu behar ditugu, ezin baita

onartu, esate baterako, Erresuma Batuko kasua, non ez dagoen inolako akziorik zenbait

intersekziok zapaltzen dituzten pertsonak babesteko momentuan.

Hilketa eta eraso hauen atzean cisheteropatriarkatua dagoela azpimarratu nahi dugu, sistema

hau presente baitago gizarte eta kultura guztietan.

Momentu hau aprobetxatu nahi dugu autokritika egiteko. Zapalkuntza guztiak konektatuta

daude marko pertsonal eta politiko batean. Horregatik eskatu nahi dizuegu gurekin esfortzu

bat egin ezazuela: Hausnartu eta ikusi zer espazio okupatzen duzuen botere ardatz ezberdinen

artean. Etengabe ikusten dugu gure borrokak berak beste gutxiengo batzuk zapaltzen dituela.

Arrazismoa, kapazitismoa, serofobia, transmisoginia, transfobia, misoginia, bifobia, lumafobia

eta gorputzaren aniztasunaren errepresentazio falta oso presente daude gure eguneroko

diskurtsoan. Kontziente izan behar dugu zer nolako mina egiten dugun sistema horien barruan

gaudenean.

Ekainaren 28a borroka eguna da, bai. Baina ospakizun eguna ere bada, gure buruak ospatzeko

eguna, hain zuzen ere. Ospa dezagun harrotasunaren eguna gure existentzia, ikusgarritasuna

eta gure errealitateak aldarrikatzeko eguna bezala.

Merkantilizaziorik gabeko ospakizun bat nahi dugu, zeinetan aniztasuna goza dezakegun

inolako helburu kapitalistarik gabe. Neoliberalismoak marko kapitalistaren barruan egokia

denaren irudia indartzen du; moldatu eta sistema cisheteropatriarkalaren kategoria

normatiboetan banatzen gaitu. Normalizazioaren ikuspegi honek marko honetatik at dauden

pertsonen aurka egiten du; kolektiboaren parte bat onartu eta ikusgarri egiten du, beste bat

baztertzen eta ikusezin egiten duen bitartean.

LGTB+fobiarik gabeko Bilbo bat nahi dugu, eta horretarako ezin dugu zikinkeria guztia ortzadar

koloreko alfonbra baten azpian ezkutatu gure irudia garbitzeko eta mapan agertzeko. Ez dugu

Bilbao friendly baten beharrik, gure borroka eta eskubideekin konprometituko den Bilbo bat

behar dugu.

Borroka eta ospa dezagun gure aniztasuna eta elkartasunagatik, gure indibidualtasunagatik eta

gure kolektibitateagatik. Egin dezagun barre, egin dezagun dantza, egin dezagun oihu, egin

dezagun negar eta goza dezagun espazio honetaz, gure espazioaz, batak besteaz ikasteko eta

elkarrekin hazteko espazio seguru batez.

GURE ESKUBIDEAK ETA EXISTENTZIA DEFENDA DITZAGUN!

E28 KOORDINAKUNDEA.

COMUNICADO DE BIZKAIKO E28 KOORDINAKUNDEA EN EL DÍA DE LA LIBERACIÓN LGTB

Hoy, 28 de junio, salimos a las calles con ganas de seguir luchando. Rememoramos años y años

de lucha, militancia y supervivencia. Rememoramos a personas maravillosas que nos abrieron

el camino, a las que ya no están y a las que siguen a nuestro lado luchando. Y hoy, luchamos

por nosotres y por nuestro futuro, por nuestras identidades y nuestro derecho a vivir libres. Y por

supuesto, luchamos en contra de un sistema cisheteropatriarcal, sin olvidarnos que este sistema

ejerce su violencia a través de otros ejes de poder dentro y fuera del colectivo.

Este año, como otros, hemos tenido que soportar discursos de odio y violencia en muchas

formas, tanto en lugares lejanos como en nuestras propias calles. El día de la liberación LGTB

es un día para recordar todas las agresiones que hemos sufrido y tener claro que si nos atacan

a une, nos atacan a todes. Hemos tenido autobuses transfobos intentando pasar por nuestras

calles, ha habido un desabastecimiento hormonal en el sistema sanitario que pone en evidencia

la poca información y concienciación que hay sobre personas trans, hemos sufrido agresiones

LGTB+fobas que superan records y seguimos luchando por una sociedad inclusiva y libre de

violencia cisheteronormativa.

El auge y proliferación que están tomando los discursos de odio los vivimos como una amenaza

y un ataque directo a todo el colectivo y personas disidentes de la cisheteronorma. Creemos

firmemente que este tipo de discursos, siendo la punta del iceberg, se encuentran amparados en

toda una estructura cisexista, heterosexista y completamente binarista, que basándose en los

estereotipos y en prejuicios, excluye e invisibiliza a todes les que nos escapamos de la norma.

nos gustaría hacer la reflexión crítica sobre las consecuencias que este tipo de discursos de odio

pueden generar, entendiendo que son el preámbulo y el sustento ideológico de los Delitos de

Odio por Orientación Sexual e Identidad de Género. Es por ello que hacemos hincapié en la

necesidad de organizarnos y empoderarnos como grupo y colectivo LGTB+, para poder así,

hacer frente y responder de manera organizada a los discursos de Odio, aquellos que alimentan

la fobia hacia todas las personas disidentes de la cisheteronorma. Por eso mismo creemos

necesario abrir un debate y un proyecto en relación a una ley LGTB+ integral en Euskal Herria y

el estado español.

A la vez que fijamos nuestra mirada bajo un foco local, tenemos el deber también de hacer una

militancia responsable e internacionalista. Desde aquí queremos mandar nuestra energía y rabia

hacia todas las injusticias que seguimos viviendo en el mundo. Queremos recordar el caso de

Higui, a todos los hombres gays y bisexuales que están siendo asesinados y torturados por su

identidad en Chechenya, a las mujeres trans sobretodo racializadas que son asesinadas

constantemente, el poco compromiso ante la necesidad de asilo político a inmigrantes LGTB por

parte de gobiernos europeos, como es el caso de Reino Unido, a la extensa e injusta falta de

análisis y acción a la hora de proteger a personas oprimidas por varias intersecciones y a todas

estas atrocidades que suceden en todas las sociedades. Queremos subrayar la importancia de

poner el foco culpable en el cisheteropatriarcado presente y responsable de todos estos

asesinatos e injusticias.

Queremos aprovechar este momento también para hacer autocrítica. Toda opresión está

conectada y dentro de un marco personal y político. Por eso mismo, queremos pediros que

hagáis con nosotres el esfuerzo de ver qué posición ocupáis dentro de los diferentes ejes de

poder. Día a día vemos que dentro de nuestra lucha seguimos salpicando a diferentes minorías.

El racismo, el capacitismo, la serofobia, la transmisoginia, la transfobia, la misoginia, la bifobia,

la plumofobia y la poca inclusión de corporalidades diversas siguen estando en muchos de

nuestros discursos. Tenemos que darnos cuenta del daño que nos hacen estos sistemas de

poder, y el daño que nosotres hacemos dentro de ellos.

El 28 de junio es un día de lucha, sí. Pero también de celebración, de celebrarnos. Celebremos

el día del orgullo como una forma de reivindicar nuestra existencia, nuestra visibilidad, nuestras

realidades y relaciones ante un sistema que intenta frenarnos en todas sus formas, desde lo

institucional hasta la violencia que día a día vivimos.

Queremos una celebración libre de mercantilización, donde se disfrute de la diversidad sin un

objetivo capitalista. El neoliberalismo refuerza la imagen de lo correcto dentro de su marco

capitalista. Nos moldea y divide en categorías normativizadas y disidentes. Una vez más esto se

utiliza como discurso en contra de las identidades más invisibilizadas y sin tener en cuenta

nuestras diferentes intersecciones. Queremos un Bilbao libre de LGTB+fobia, y para esto no

podemos barrer toda la mierda bajo una alfombra arcoíris para lavarnos la cara y salir en el mapa.

No queremos un Bilbao que sea nuestro amigo, queremos un Bilbao que se comprometa con

nuestra lucha y nuestros derechos.

Celebremos y luchemos por nuestra diversidad y nuestra unión, nuestras individualidades y

nuestra colectividad. Riamos, bailemos, gritemos, lloremos y disfrutemos de este espacio,

nuestro espacio, un espacio seguro donde podamos aprender les unes de les otres y crecer

juntes.

GURE ESKUBIDEAK ETA GURE EXISTENTZIA DEFENDA DITZAGUN!

E28 KOORDINAKUNDEA.