Nola lagundu ahal dut EHGAM-Nafarroa? / ¿Cómo puedo colaborar con EHGAM-Nafarroa?

  •       Taldeko kidea izanez. Kasu horretan gurekin jarri harremanetan eta esango dizugu noiz eta non elkartzen garen.

 

  • Ekonomikoki. Urtean zenbateko jakin bat jarriz. Guk honako proposamena egiten dugu: urtean bi aldiz pasako dugu zure kontu bankutik 15 euroko kuota, beraz, urtean 30 euro.

Ekainean eta abenduan

 

Ados bazaude, bete itzazu beheko galderak, sinatu eta guri bidali.

 

  • Siendo parte del grupo. En este caso ponte en contacto con nosotrxs y te indicaremos cuándo y dónde nos reunimos.

 

  • Económicamente. Fijando una cantidad anual. Nosotros hacemos la siguiente propuesta: pasaremos dos veces al año por tu banco una cuota de 15 euros; en total, 30 euros al año.

 

En junio y diciembre.

 

 

Si estás de acuerdo, rellena la parte inferior y nos la haces llegar. No te olvides firmarla.

 

 

Mila esker.

 

EHGAM Nafarroa ekonomikoki lagundu nahi dut

Quiero colaborar económicamente con EHGAM-Nafarroa

 

 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos                                                                                                             Jaiotze data / Fecha de nacimiento                                                                                                                         Posta elektronikoa / Correo electrónico*                                                                                                               Telefonoa*                                                                                                                                                  Nortasun agiria/DNI                                                                                                                                   

   

EHGAM-Nafarroak antolatzen dituen jarduerei buruzko informazioa jaso nahi dut nire posta elektronikoan. Quiero recibir información, vía correo electrónico, de las actividades organizadas por EHGAM Nafarroa

   

* Nire datuak EHGAMen informazio eta komunikaziorako xedeetarako erabiltzea baimentzen dut, hola nola, niri informazioa bidaltzeko, Europako Batasunaren 2016ko apirilaren 27an 2016/679 erregelamenduari jarriki. Datuok ez dira hirugarren eskuetan utziko / Autorizo el uso de mis datos para fines de información y comunicación de EHGAM, de modo que pueda enviarme información de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. Estos datos no se dejarán en terceras manos

 

Bankuarentzako datuak / datos para el banco

 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos                                                                                                   Kontu korrontearen zenbakia / Nº Cuenta corriente

 

EHGAM-Nafarroari baimena ematen diot urtean bitan, hamabost euroko laguntza ekonomikoa nire kontu korrontera pasatzeko. Autorizo a EHGAM-Nafarroa a pasar una cuota de ayuda de quince euros dos veces al año.

 

 

Data/ fecha.                                                                Sinatua/ firmado

Ehgam Gorbeialdea+etik lehenengo Sexu Askapen Topaketa Basatia antolatu dugu

Ideia elkarbanatzeko espazio bat sortu, elkar ezagutu, lasai egon eta hirietatik at bizi garen transmaribibollo pertsona eta kolektiboen artean artikulatzea da. Bazkaltzera animatzen bazarete, mesedez 23a baino lehen eman izena mesedez, ehgamgorbeialdeaplus@protonmail.com edo @anatema_ehgam Instagram kontura mezua bidaliz. Belardietan ikusiko gara!!