Trans a la feina

La Transfòbia, en tant que discriminació, té una de les seves manifestacions més clares en el mercat laboral. Si bé la invisibilitat del col·lectiu en aquest àmbit ha estat deguda a la seva exclusió, gairebé total, del mateix, actualment ens trobem davant de reivindicacions clares dels drets laborals. El grup LGTB de UGT va debatre el tema en unes jornades, per tal d’aprofundir en les estratègies d’actuació.

Les actituds discriminatòries es troben arreu , però és a la feina on de forma, moltes vegades indirecta, es vulneren els drets. En aquest sentit, Santos Félix, ex-vicepresident del Consell Nacional LGTB i representant a l’Òrgan Paritari del Pla d’Igualtat (OPPI) de la Funció Pública de la Generalitat, destaca la necessitat d’impulsar protocols que combatin aquesta discriminació.

El dret al treball és un dels principis fonamentals dels drets humans que també es troba recollit als Principis de Yogyakarta que destaquen la necessitat de desenvolupar la legislació i les mesures pertinents per eliminar les discriminacions per orientació sexual o identitat de gènere per tal de facilitar l’accés al lloc de treball i contrarestar les actituds discriminatòries.

http://www.idemtv.com/2013/12/15/trans-a-la-feina/

Asociació de transsexuals,intersexuals y transgéneres  de Catalunya

“Els Drets i les Llibertats no es Toquen”

combatir esos prejuicios transfóbicos de la sociedad, y conseguir el respeto total y real a nuestra identidad, de nuestros derechos humanos y civiles es el  objectivo de ATC llibertat.

  http://atclibertad.wordpress.com/

http://degustacionsatcllibertat.wordpress.com/
http://www.facebook.com/gina.serra.atc.llibertat

Telf 934229845

Gina Serra 662142360

Joana Lopez 662142578

atclibertad@yahoo.es  Ginasein@yahoo.com